Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Licitació camins d'àrid reciclat

Hi ha temps fins al 30 de juny de 2020.

DILLUNS 08 JUNY 2020

ANTECEDENTS:

Per acord del ple municipal 4/2020 de data 4 de juny de 2020 es va acordar aprovar la licitació de l'obra d’Arranjament de diferents camins municipals amb àrid procedint de materials de la construcció.

 

Els serveis tècnics municipals van redactar el DOCUMENT TÈCNIC D'OBRA ARRANJAMENT DELS CAMINS AMB ÀRID RECICLAT amb un pressupost total de 41.345,75€.

 

En total es preveu la millora i actuació de 4 camins del municipi amb una longitud total de 3.920m i un total de 16.464m2 d'actuació de millora del ferm.

 

Els camins que es milloraran d'acord amb el projecte seran el camí de Torregrossa, camí de les graveres, camí de Vensilló i el camí de la coma.

 

Per part de l'ajuntament de Sidamon es va tramitar l'expedient de subvenció 184/2019 per ÀRIDS RECICLATS segons el que va establir la RESOLUCIÓ TES/1199/2019 de 30 d'abril (DOGC 7870) per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya. La convocatòria es va publicar per RESOLUCIÓ TES/1373/2019, de 17 de maig, que el 23 de maig de 2019 (DOGC 7881). (Exp 184/2019)

 

Atès que amb data 14/05/2020 s'ha publicat RESOLUCIÓ DEFINITIVA de subvenció, confirmant la subvenció per l’Ajuntament de Sidamon per a l'actuació d'ÀRIDS RECICLAT per un import de 33.635,52€.

 

Les empreses interessades podran presentar oferta a les oficines municipals i d'acord amb el contingut dels plecs fins al proper dia 30 de juny de 2020.

Fitxers adjunts

Document Actions