Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LICITACIÓ SERVEI SOCORRISTES PISCINES MUNICIPALS ESTIU 2024

L’objecte del contracte és la prestació del servei de vigilància i socorrisme durant la campanya d’estiu de les piscines municipals de Sidamon. Els serveis objecte del contracte, que s’executaran conforme el que disposa el plec de prescripcions tècniques, consisteixen en la vigilància i socorrisme durant les hores en que les piscines de titularitat municipal es troben obertes al públic. Per presentar ofertes els interessants, caldrà utilitzar els models normalitzats facilitats així com el compliment dels plecs aprovats. El termini per presentar ofertes serà de 15 dies des de la publicació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Sidamon.