Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S’ha aprovat inicialment el projecte tècnic consistent en la realització D’OBRES COMPLEMENTARIES D’URBANITZACIÓ DE DIFERENTS CARRERS

DIJOUS 03 MARÇ 2022

S’ha aprovat inicialment el projecte tècnic  consistent en la realització D’OBRES COMPLEMENTARIES D’URBANITZACIÓ DE DIFERENTS CARRERS redactat per la Sra. Aroa Guardiola Franci, arquitecta tècnica del consell comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal de l’Ajuntament de Sidamon, i un PRESSUPOST PER CONTRACTE de 34.209,83€ IVA inclòs.

Atès que es va acordar procedir l’aprovació d’aquest projecte a informació pública durant un termini de 30 dies perquè els interessats puguin examinar-lo i formular les al·legacions que es considerin oportunes, es fa publicitat del mateix projecte.

Les obres, estan finançades per la Diputació de Lleida, per un import de 13.000,00€ incloses dins del pla d’inversions per les anualitats 2020-2021.

Existeix partida pressupostària al pressupost municipal de l’any 2022 per finançar les obres a la partida 153-61001_complements urbanització, amb un import total de 64.000,00€.

Les obres estan previstes que s’executin durant el primer semestre de l’any 2022.

DOCUMENT TECNIC

EDICTE BOPLL

Document Actions