Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Empadronar-se

Índex del tràmit.

Presentar a Secretaria General de l'Ajuntament els següents documents:

  • Sol·licitud per donar-se d'alta al padró
  • Escriptures o contracte de lloguer de l'habitatge. També s'haurà d'adjuntar la   cèdula d'habitabilitat vigent.
  • DNI de tots els majors d'edat que s'inscriuen (s'han de personar tots per signar el full d'alta)
  • Llibre de família (si hi ha menors d'edat) - En cas de separació dels pares s'haurà  d'aportar document que acrediti la custòdia dels menors que es vol empadronar o en el seu defecte autorització del cònjuge que no s'empadrona.

Nota: Si ja hi ha alguna persona empadronada en aquest habitatge, haurà de venir a signar la conformitat d'empadronament dels sol·licitants. On obtenir més informació? Per obtenir més informació dels tràmits a seguir o de la documentació que cal aportar es poden dirigir a: Ajuntament de Sidamon Carrer Major, 6 Telèfon: 973 56 04 21 

Nota: El tràmit cal efectuar-lo de manera presencial a les oficines de l'Ajuntament

Horari d'atenció al públic: laborables de 12 a 15 hores.

Document model