Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dades generals

Característiques: El poble de Sidamon està situat al sector de ponent de la comarca del Pla d'Urgell, a banda i banda de la carretera Nacional II, en terres regades pel canal auxiliar d'Urgell.

Partit judicial: Lleida

Comarca: Pla d'Urgell

Extensió en km2: 8

Altitud: 232

Habitants: 748

Capital de comarca: Mollerussa

Distància a Lleida en km: 16

Sidamon

Codi
252056
Comarca
Pla d'Urgell
Població
771
Superfície
8,12
Densitat
95
Altitud
232

Superfície (km²)

Municipi
8,12
Comarca
305,14
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
95
Comarca
123,7
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
407
Comarca
19.422
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
364
Comarca
18.315
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
771
Comarca
37.737
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
122
Comarca
5.885
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
521
Comarca
24.638
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
105
Comarca
5.757
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
23
Comarca
1.457
Catalunya
256.461

Població

Municipi
771
Comarca
37.737
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
66
Comarca
3.032
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
276
Comarca
13.140
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
56
Comarca
2.742
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
508
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
407
Comarca
19.422
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
56
Comarca
2.853
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
245
Comarca
11.498
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
49
Comarca
3.015
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
949
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
364
Comarca
18.315
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
624
Comarca
26.808
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
68
Comarca
2.535
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
79
Comarca
8.394
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
771
Comarca
37.737
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
695
Comarca
29.707
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
76
Comarca
8.030
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
771
Comarca
37.737
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
371
Comarca
14.892
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
36
Comarca
4.530
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
407
Comarca
19.422
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
324
Comarca
14.815
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
40
Comarca
3.500
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
364
Comarca
18.315
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
8
Comarca
580
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
7
Comarca
596
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
15
Comarca
1.176
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
135
Comarca
6.535
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
40,7
Comarca
69,2
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
149
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
131
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
6
Comarca
280
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
180
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
5
Comarca
173
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
10
Comarca
353
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
128
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
54
Comarca
3.114
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
84
Comarca
3.708
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
72
Comarca
3.006
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
48
Comarca
2.529
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
21
Comarca
1.338
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
279
Comarca
13.689
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
5
Comarca
-15
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
-22
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
4
Comarca
-37
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
11
Comarca
1.077
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
4
Comarca
683
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
144
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
10
Comarca
933
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
11
Comarca
1.077
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-5,22
Comarca
-1,94
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
14,36
Comarca
9,5
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
7,83
Comarca
8,7
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
689
Comarca
35.088
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
646
Comarca
29.963
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
636
Comarca
30.552
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
445
Comarca
23.031
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.067
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
698
Comarca
36.156
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
17
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
49
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
41
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
143
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
283
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
13
Comarca
18,5
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35,2
Comarca
34,4
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,7
Comarca
21,7
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
30,1
Comarca
25,4
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
566
Comarca
24.970
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
74,9
Comarca
72,3
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
571
Comarca
24.487
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
62,3
Comarca
56,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
563
Comarca
24.489
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,2
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
565
Comarca
24.759
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
74,2
Comarca
71,1
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
369
Comarca
16.254
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
18
Comarca
1.878
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
387
Comarca
18.132
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
240
Comarca
12.837
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
630
Comarca
30.969
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
195
Comarca
9.655
Catalunya
1.911.665

Dones

Municipi
165
Comarca
7.165
Catalunya
1.708.410

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
360
Comarca
16.820
Catalunya
3.620.080

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
385
Comarca
17.820
Catalunya
3.810.105

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
370
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
4.425
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
815
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
6.360
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
215
Comarca
11.970
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
850
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
240
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
400
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
1.730
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
3.220
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
2.785
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
3.925
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
3.790
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.465
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
215
Comarca
11.970
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
20
Comarca
1.236
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
158
Comarca
8.256
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.014,61
Comarca
1.030,39
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
83
Comarca
3.858
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
60
Comarca
3.554
Catalunya
795.474

Total

Municipi
143
Comarca
7.412
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1
Comarca
187,7
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,1
Comarca
179,5
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,6
Comarca
58,3
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
18,6
Comarca
839,5
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
125,6
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
23,2
Comarca
1.390,6
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
6,4
Comarca
553,2
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
16,8
Comarca
837,4
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
23,2
Comarca
1.390,6
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
277
Comarca
13.689
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
85
Comarca
4.263
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
362
Comarca
17.952
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
76,5
Comarca
76,3
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
237
Comarca
9.957
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
24
Comarca
2.445
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
12
Comarca
1.284
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
276
Comarca
13.689
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
8,7
Comarca
17,9
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
0
Comarca
468
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
6
Comarca
1.071
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
78
Comarca
3.660
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
84
Comarca
3.648
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
102
Comarca
4.647
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
0
Comarca
195
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
279
Comarca
13.689
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
105,6
Comarca
88,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
434
Comarca
27.602
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
59.864
Comarca
45.290
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
377
Comarca
321
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
22.022
Comarca
21.039
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.191
Comarca
5.804
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
652
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
54
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
652
Comarca
25.279
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
396
Comarca
12.565
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
220
Comarca
6.448
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
8
Comarca
897
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
17
Comarca
501
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
3
Comarca
4.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
6
Comarca
173
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
129
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
652
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
51
Comarca
1.868
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
17
Comarca
328
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
711
Comarca
13.628
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
2.041
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.663
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
9.675
Comarca
433.767
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
3.070.620
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
217
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
125
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
495
Comarca
21.948
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
80
Comarca
2.938
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
162
Comarca
5.716
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
53
Comarca
1.857
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
790
Comarca
32.459
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,2
Comarca
1,27
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
48,2
Comarca
48,9
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
26,65
Comarca
93.271,53
Catalunya
3.823.878,74