Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dades generals

Característiques: El poble de Sidamon està situat al sector de ponent de la comarca del Pla d'Urgell, a banda i banda de la carretera Nacional II, en terres regades pel canal auxiliar d'Urgell.

Partit judicial: Lleida

Comarca: Pla d'Urgell

Extensió en km2: 8

Altitud: 232

Habitants: 748

Capital de comarca: Mollerussa

Distància a Lleida en km: 16

Sidamon

Codi
252056
Comarca
Pla d'Urgell
Població
759
Superfície
8,12
Densitat
93,5
Altitud
232

Superfície (km²)

Municipi
8,12
Comarca
305,14
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
93,5
Comarca
121,4
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
407
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
352
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
759
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
114
Comarca
5.821
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
517
Comarca
24.116
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
108
Comarca
5.620
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
20
Comarca
1.488
Catalunya
256.427

Població

Municipi
759
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
64
Comarca
2.966
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
277
Comarca
12.879
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
57
Comarca
2.664
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
508
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
407
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
50
Comarca
2.855
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
240
Comarca
11.237
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
51
Comarca
2.956
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
980
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
352
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
628
Comarca
26.813
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
72
Comarca
2.602
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
59
Comarca
7.630
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
759
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
700
Comarca
29.692
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
59
Comarca
7.353
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
759
Comarca
37.045
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
376
Comarca
14.836
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
31
Comarca
4.181
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
407
Comarca
19.017
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
324
Comarca
14.856
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
28
Comarca
3.172
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
352
Comarca
18.028
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
6
Comarca
565
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
7
Comarca
574
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
13
Comarca
1.139
Catalunya
367.367

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
140
Comarca
6.515
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
39,3
Comarca
69,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
168
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
137
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
3
Comarca
305
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
205
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
8
Comarca
189
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
11
Comarca
394
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
3
Comarca
108
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
22
Comarca
102
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-3
Comarca
59
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
19
Comarca
161
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
595
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
372
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
142
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
453
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
595
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal

Municipi
35
Comarca
104
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
5,16
Comarca
0,31
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-1,33
Comarca
0,11
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
6,49
Comarca
0,2
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
689
Comarca
35.088
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
646
Comarca
29.963
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
636
Comarca
30.552
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
445
Comarca
23.031
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.067
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
698
Comarca
36.156
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
49
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
43
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
138
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
5
Comarca
279
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
14,2
Comarca
18,2
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
34,8
Comarca
35,8
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,2
Comarca
21,2
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
29,7
Comarca
24,8
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
566
Comarca
24.970
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
74,9
Comarca
72,3
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
571
Comarca
24.487
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
62,3
Comarca
56,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
563
Comarca
24.489
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,2
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
74,2
Comarca
71,1
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
565
Comarca
24.759
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població desocupada

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població activa

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població inactiva

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població de 16 anys i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Homes

Municipi
190
Comarca
9.375
Catalunya
1.860.585

Dones

Municipi
165
Comarca
6.930
Catalunya
1.655.935

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
355
Comarca
16.305
Catalunya
3.516.515

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
380
Comarca
17.300
Catalunya
3.699.930

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
405
Catalunya
9.995

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
110
Comarca
4.475
Catalunya
455.890

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
805
Catalunya
155.910

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
6.245
Catalunya
2.364.940

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
225
Comarca
11.930
Catalunya
2.986.735

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
885
Catalunya
21.270

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
245
Catalunya
37.000

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
400
Catalunya
69.715

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
1.715
Catalunya
426.680

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
60
Comarca
3.240
Catalunya
554.665

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
2.800
Catalunya
550.370

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
3.530
Catalunya
721.365

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
3.615
Catalunya
717.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.990
Catalunya
997.040

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
225
Comarca
11.930
Catalunya
2.986.735

Comptes de cotització

Municipi
24
Comarca
1.225
Catalunya
244.754

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
158
Comarca
8.101
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
802,01
Comarca
851,19
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
78
Comarca
3.824
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
62
Comarca
3.426
Catalunya
775.829

Total

Municipi
140
Comarca
7.250
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1,8
Comarca
268
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,1
Comarca
173,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
3,1
Comarca
60,2
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
19,1
Comarca
905,9
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
111,1
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
26,1
Comarca
1.518,3
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
9,6
Comarca
647,8
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
16,5
Comarca
870,5
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
26,1
Comarca
1.518,3
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
269
Comarca
13.712
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
_
Comarca
474
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
39
Comarca
2.398
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
310
Comarca
16.584
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Habitatges familiars principals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
434
Comarca
27.587
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
59.993
Comarca
45.239
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
378
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.762
Comarca
20.095
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.985
Comarca
5.566
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
652
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
54
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
652
Comarca
25.279
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
396
Comarca
12.565
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
220
Comarca
6.448
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
8
Comarca
897
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
17
Comarca
501
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
3
Comarca
4.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
6
Comarca
173
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
129
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
652
Comarca
25.224
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
51
Comarca
1.868
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
17
Comarca
328
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
711
Comarca
13.628
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
2.041
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.663
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
9.675
Comarca
433.767
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
3.070.620
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
49
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
217
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
115
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
495
Comarca
21.874
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
76
Comarca
2.907
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
167
Comarca
5.729
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
56
Comarca
1.845
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
794
Comarca
32.355
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,2
Comarca
1,27
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
48,2
Comarca
48,9
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
26,65
Comarca
93.271,53
Catalunya
3.823.878,74

Document Actions