Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dades generals

Sidamon

Codi
252056
Comarca
Pla d'Urgell
Població
755
Superfície
8,12
Densitat
93
Altitud
232

Superfície (km²)

Municipi
8,12
Comarca
305,14
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
93
Comarca
120,5
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
403
Comarca
18.832
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
352
Comarca
17.937
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
755
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
120
Comarca
5.804
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
508
Comarca
23.890
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
103
Comarca
5.605
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
24
Comarca
1.470
Catalunya
250.143

Població

Municipi
755
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
65
Comarca
2.925
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
279
Comarca
12.778
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
49
Comarca
2.614
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
515
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
403
Comarca
18.832
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
55
Comarca
2.879
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
229
Comarca
11.112
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
54
Comarca
2.991
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
955
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
352
Comarca
17.937
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
613
Comarca
26.795
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
79
Comarca
2.639
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
63
Comarca
7.335
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
755
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
695
Comarca
29.665
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
60
Comarca
7.104
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
755
Comarca
36.769
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
372
Comarca
14.786
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
31
Comarca
4.046
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
403
Comarca
18.832
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
323
Comarca
14.879
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
29
Comarca
3.058
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
352
Comarca
17.937
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
543
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
8
Comarca
565
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
13
Comarca
1.108
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
125
Comarca
6.475
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
48
Comarca
70
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
168
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
137
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
3
Comarca
305
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
205
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
7
Comarca
194
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
10
Comarca
399
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
71
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
9
Comarca
124
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
41
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
9
Comarca
165
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
510
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
239
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
88
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
4
Comarca
422
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
510
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
136
Comarca
7.373
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
20,79
Comarca
22,07
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
4,74
Comarca
1,91
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
16,05
Comarca
20,16
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
689
Comarca
35.088
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
646
Comarca
29.963
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
636
Comarca
30.552
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
445
Comarca
23.031
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
698
Comarca
36.156
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
10
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
49
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
41
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
137
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
5
Comarca
276
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
16,2
Comarca
21,9
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
36,7
Comarca
34,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,6
Comarca
20,4
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
26,5
Comarca
23,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
560
Comarca
25.139
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
64,3
Comarca
66,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
558
Comarca
24.638
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
85,8
Comarca
82,2
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
566
Comarca
24.632
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
67,5
Comarca
62,5
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
54,3
Comarca
48,8
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
545
Comarca
24.873
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
205
Comarca
9.708
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
153
Comarca
6.907
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
358
Comarca
16.615
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
379
Comarca
17.469
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
405
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
115
Comarca
4.470
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
855
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
6.240
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
250
Comarca
11.970
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
905
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
255
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
415
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
1.740
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
3.315
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
2.735
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
3.795
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
3.410
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.035
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
250
Comarca
11.970
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
27
Comarca
1.244
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
158
Comarca
8.101
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
802,01
Comarca
851,19
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
78
Comarca
3.824
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
62
Comarca
3.426
Catalunya
775.829

Total

Municipi
140
Comarca
7.250
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
2,2
Comarca
351,2
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,4
Comarca
179,1
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
3,9
Comarca
73,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
16,3
Comarca
1.019,5
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
125,8
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
24,9
Comarca
1.749,5
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
11,8
Comarca
775,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
13,2
Comarca
974,3
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
24,9
Comarca
1.749,5
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
269
Comarca
13.712
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
39
Comarca
2.398
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
310
Comarca
16.584
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
434
Comarca
27.587
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
59.993
Comarca
45.239
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
378
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.897
Comarca
19.669
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.620
Comarca
5.359
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
419
Comarca
25.386
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
1.208
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
419
Comarca
26.594
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
403
Comarca
20.067
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
7
Comarca
5.105
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
9
Comarca
144
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
67
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
419
Comarca
25.386
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
2
Comarca
76
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
36
Comarca
1.693
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
38
Comarca
1.769
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
29
Comarca
1.380
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
9
Comarca
389
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
38
Comarca
1.769
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
248
Comarca
9.632
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
9.512
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
2.189
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
4.380
Comarca
357.965
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
45.010
Comarca
3.398.821
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
2
Comarca
2.857
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
177
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
49
Catalunya
15.106

Hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.083

Places d'hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
217
Catalunya
318.954

Càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural - 2021

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
2.540

Places de turisme rural - 2021

Municipi
0
Comarca
115
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
495
Comarca
21.874
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
76
Comarca
2.907
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
167
Comarca
5.729
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
56
Comarca
1.845
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
794
Comarca
32.355
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,33
Comarca
1,29
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
45,3
Comarca
48,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
110
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
25,67
Comarca
83.863,16
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions